Toimintasuunnitelma 2019

ETELÄ-SAIMAAN INVALIDIT RY

Mikonsaarentie 15

53300 Lappeenranta

http://esiry.yhdistysavain.fi

 

            

TOIMINTASUUNNITELMA             2019

28.11.2018

 

Etelä-Saimaan Invalidit ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon. Etelä-Saimaan Invalidit Ry toimii Lappeenrannan kaupungin talousalueella.

 

Etelä-Saimaan Invalidit Ry kuuluu valtakunnalliseen Invalidiliittoon, jonka vuosittaisia teemoja seurataan myös paikallisesti toiminnansuunnittelussa. Vuosille 2015 - 2020 laaditun strategian teemoina ovat ”Avoin vammaisjärjestö”, ”Esteettömyyden arvostetuin asiantuntija”, ja ”Nuoret ovat nyt”.

 

 

Hallinto

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-10 jäsentä yleisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

 

 

Varainhankinta

Yhdistyksen tulot koostuvat ensisijaisesti jäsenmaksutuloista. Lisäksi jäsentapahtumissa pyritään järjestämään arpajaisia. Järjestettävien kilpailutapahtumien kustannuksia katetaan ilmoittautumismaksuilla, kahviotoiminnoilla ja arpajaisilla. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, mm. testamentteja.  Loma- ja kokoushotelli Marjola kattaa toiminnoillaan kiinteistöistä aiheutuvat kustannukset.

 

 

Koulutus

Yhdistys järjestää erilaisia koulutus- ja kurssitoimintaa mahdollisuuksien ja jäsenten toiveiden mukaan. Yhdistyksen jäsenien on suotavaa osallistua Invalidiliiton järjestämään valtakunnalliseen sekä alueelliseen koulutukseen. Jäsenistö voi hakea tukea koulutuskustannusten kattamiseen hallitukselta.  

 

 

 

Vaikuttamistoiminta

Yhdistyksellä on edustus seuraavissa yhteisöissä:

LPR:n Vammaisneuvosto, LPR:n esteettömyystyöryhmä, Eksote-vammaispalvelun ja pitkäaikaissairaiden asiakasraadit, Etelä-Karjalan Liikunta ja urheilu, Laptuote-säätiö hallintoneuvosto v. 2021 loppuun, LPR:n Palvelukeskus säätiö, VAU Ry:n hallitus, Tuosan vesiosuuskunta. Lisäksi osallistutaan Invalidiliiton alueellisen vaikuttajaverkoston toimintaan.

 

 

 

Tiedotus

Yhdistyksen tiedotuksesta vastaa tiedotusvastaava. Toimintailmoitukset julkaistaan ensisijaisesti http://esiry.yhdistysavain.fi osoitteessa sekä kaupunkilehti Lappeenrannan Uutisissa tai Etelä-Saimaassa tai IT-lehdessä. Jäsenistöä pyydetään päivittämään voimassaoleva sähköpostiosoite yhdistyksen kotisivuilla olevan linkin välityksellä. Uutena tiedotuskanavana on otettu käyttöön tekstiviestipalvelu, jäsenistöä pyydetään ilmoittamaan matkapuhelinnumero viestien vastaanottamista varten.

 

 

Jäsentoiminta

  1. Alkuvuodesta järjestetään jäsenpäivä jonka yhteydessä suunnitellaan vuoden 2019 tapahtumia jäsenten esittämien toiveiden mukaan.
  2. Sääntömääräinen kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä
  3. Kesäkauden keskiviikko –iltojen jäsentapahtumat jatkuvat perinteen mukaan.
  4. Sääntömääräinen syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

 

 

Vuoden mittaan kehitetään aktiivisesti yhteistoimintaa toisten vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa.  

 

Eri jaostot ja urheilu- ja liikuntaryhmät kokoontuvat omien aikataulujensa puitteissa. Hallitus kannustaa edelleenkin jäsenistöä tuomaan avoimesti esille uusia toimintamuotoja ja tapahtumia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikonsaarentie 15

53300 Lappeenranta

myynti@marjola.fi

www.marjola.fi

 

 

Loma- ja kokoushotelli Marjola

 

Vuonna 2019 Marjolan ravintolapalvelut tuotetaan edelleen tilausravintolana.  Ennakkotilauskanta on hiukan edellistä toimintavuotta vahvempi. Ruuhkahuippuja tasaamaan käytetään edelleen vuokratyövoimaa ja kesällä mahdollisesti kausityöntekijöitä.

 

Kiinteistöihin kohdistuvana uudistustavoitteena on jatkaa ravintolan uudistusta salin kalusteiden osalta.